Projekt „Zaželi dobro – faza III“Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt „Zaželi dobro-faza III“    
Grad Sinj


  • Razdoblje provedbe: 8 mjeseci (07. prosinca 2022. – 07. kolovoza 2023.)
  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.470.000,00 HRK / 195.102,53 EUR. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)

Partneri

Opis projekta

(Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Grada Sinja.)

Kroz projekt će se zaposliti 30 žena koje su prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenom srednjom školom koje time izbjegavaju rizik od siromaštva te pružaju socijalne usluge pomoći i njege na području Grada Sinja za180 starijih i nemoćnih krajnjih korisnika. Projekt će osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ciljnih i ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Opći cilj projekta

Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na teško dostupna, ruralna područja.

Specifični cilj projekta

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalna uključenost krajnjih korisnika i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Ciljane skupine

Ciljane skupine su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a u okviru kojih prednost imaju teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici. Ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada su: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice te pripadnice ostalih ranjivih skupina (udovice, samohrane majke, supruge HRVI, supruge poginulih branitelja, žene koje su socijalno ugrožene…)

Svrha i opravdanost projekta

Projekt se provodi u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Gradu Sinju, jedinici lokalne samouprave sa statusom brdsko planinskog područja 8II.skupina) te prema stupnju razvijenosti V. skupina jedinice lokalne samouprave. To je ruralno područje ugroženo negativnim demografskim trendovima što su i pokazali prvi rezultati Popisa stanovništva 2021 godine prema kojima Grad Sinj ima 5% manje stanovnika u odnosu na podatke Popisa stanovnika iz 2011 godine kao i Splitsko dalmatinska županija koja bilježi 6% manje stanovnika nego prije 10 godina. Uzimajući u obzir i objavljene podatke Državnog zavoda za statistiku o prvim rezultatima Popisa stanovništva 2021 g. prema kojima je u Republici Hrvatskoj 22,23 % ukupnog stanovništva bilo starije od 65 godina, a od čega je 24,69% stanovnika starijih od 80 godina i više, implicira da je potrebno provoditi mjere socijalnih integracija. Također, tome doprinose i podaci za Splitsko dalmatinsku županiju u kojoj je, prema prvim rezultatima Popisa stanovništva 2021 g., 21,64% od ukupnog broja stanovnika bilo starije od 65 godina života, a od čega 25,42% stanovnika starijih od 80 godina i više. Krajem travnja ove godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) registrirane su 118.922 nezaposlene osobe. Od tog broja na području Splitsko dalmatinske županije je evidentirano 22.158 nezaposlenih (18,63%). Nadalje, na temelju statističkog podatka HZZ-a za travanj 2022 g. za područje Grada Sinja evidentirano je 1.500 nezaposlenih osoba, od čega je bilo nezaposleno 894 žena, a od čega 323 starijih od 50 godina s područja Sinja, stoga pokazatelji ukazuju da se stopa nezaposlenosti posebno odnosi na ciljane skupine obuhvaćene predmetnim Pozivom. Zbog dugotrajne nezaposlenosti žene pripadnice ranjivih skupina suočene su sa rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti te im je potrebna podrška u pristupu tržištu rada, stjecanju novih znanja i vještina te povratak na tržište rada. Projektom će se poboljšati društvena i radna integracija ciljane skupine, osnažiti njihov materijalni status, povećati osjećaj vrijednosti, poboljšati mentalno zdravlje, umanjiti posljedice socijalne isključenosti, marginaliziranosti, diskriminacije i rizika od siromaštva. Ujedno, projektom će se ojačati socijalna integracija krajnjih korisnika, povećati kvaliteta njihovih života, a jačanjem izvaninstitucionalne skrbi poboljšati njihovo psihofizičko zdravlje. Kao rezultat projekta je zapošljavanje 30 pripadnica ciljanih skupina s područja Grada Sinja.

Pokazatelji projekta

1. Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene (30) 30 žena selektirano s HZZ Ispostave Sinj te su zaposlene 6 mjeseci i pružaju usluge potpore i podrške krajnjim korisnicima na području grada Sinja.


2. Broj krajnjih korisnika uključenih u projektne aktivnosti (180) Zaposlene žene iz ciljne skupine će svojim radom poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima pružajući im podršku i pomoć u kući.

Elementi projekta

1. Zapošljavanje žena pripadnica ciljne skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške krajnjim korisnicima: starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju


Osnaženje i unaprjeđenje radnog potencijala teže zapošljivih žena, žena pripadnica ranjivih skupina, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva. Smanjenje socijlane isključenosti krajnjih korisnika i povećanje njihove razine kvalitete života. Smanjenje nezaposlenosti na području Grada Sinja.

Promidžba i vidljivost

Projekt je vidljiv svim zainteresiranim osobama s područja Sinja te široj javnosti. Kroz uvodnu i završnu konferenciju, promotivne materijale i objave na internetskoj stranici, svim zainteresiranim osobama moguća je vidljivost kontinuirano tijekom provedbe projekta.

Vijesti

Otvori članak


03.02.2023 - Grad Sinj počeo s provedbom Projekta „Zaželi dobro-faza III“

Grad Sinj je počeo realizaciju šesto mjesečnog programa ” Zaželi dobro – faza III” na kojem je zaposleno 30 žena. Radnice za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom danas su u prostorijama grada Sinja potpisale ugovore o radu u sklopu Projekta „Zaželi dobro-faza III“ na period od 6 mjeseci. Riječ je o projektu Zaželi – program zapošljavanja žena – projekt „Zaželi dobro-faza III“ kodnog broja UP.02.1.1.16.0482 gdje je Upravljačko tijelo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dok je Posredničko tijelo razine 2 Hrvatski zavod za zapošljavanje, a Korisnik projekta je Grad Sinj. Partneri na projektu su: Hrvatski zavod za zapošljavanje – područna služba Split, Centar za socijalnu skrb Sinj i Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“. Razdoblje provedbe projekta je 8 mjeseci (7. prosinca 2022. – 7. kolovoza 2023.), a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.470.000,00 HRK/195.102,00 EUR. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Proračuna Republike Hrvatske (15%). Ciljna skupina projekta su žene s najviše završenom srednjom školom koje su prijavljene u evidenciji HZZ-a s naglaskom na ranjive skupine. Projekt će osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. U Projektu „Zaželi dobro-faza III“ zaposleno je 30 žena koje će se svakodnevno brinuti o 180 krajnjih korisnika (svaka žena brinut će se za 6 krajnjih korisnika), starijih i nemoćnih osoba kroz narednih šest mjeseci.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Grada Sinja.

28.02.2023 - Podijeljeni paketi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za veljaču

U sklopu Projekta „Zaželi dobro – faza III“ kodnog broja: UP.02.1.1.16.0482 dana 28.veljače 2023 godine održala se podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u Sinju za 180 krajnjih korisnika za mjesec veljaču. Paketi sadržavaju: tekući sapun, šampon za kosu, deterdžent za pranje rublja, toaletni papir, deterdžent za ručno pranje posuđa, kuhinjski ubrusi, spužvica za pranje posuđa, vreće za smeće, rukavice za domaćinstvo, univerzalno sredstvo za čišćenje i sredstvo za čišćenje i dezinfekciju sanitarija. Za vrijeme pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, krajnjim korisnicima će biti podijeljeno sveukupno 1.080 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, odnosno po 180 paketa mjesečno.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Grada Sinja.

20.03.2023 - Podijeljeni paketi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za ožujak

U sklopu Projekta „Zaželi dobro – faza III“ kodnog broja: UP.02.1.1.16.0482 dana 17.ožujka 2023 godine održala se podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u Sinju za 180 krajnjih korisnika za mjesec ožujak. Paketi sadržavaju: tekući sapun, šampon za kosu, deterdžent za pranje rublja, toaletni papir, deterdžent za ručno pranje posuđa, kuhinjski ubrusi, spužvica za pranje posuđa, vreće za smeće, rukavice za domaćinstvo, univerzalno sredstvo za čišćenje i sredstvo za čišćenje i dezinfekciju sanitarija. Za vrijeme pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, krajnjim korisnicima će biti podijeljeno sveukupno 1.080 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, odnosno po 180 paketa mjesečno.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Grada Sinja.

24.03.2023 - Najava Uvodne konferencije Projekta „Zaželi dobro – faza III“

U ponedjeljak, 27.ožujka 2023 g. s početkom u 12 h u zgradi Palacina održava se uvodna konferencija Projekta „Zaželi dobro – faza III“ kodnog broja UP.02.1.1.16.0482. Na konferenciji će voditeljica projekta predstaviti projekt i projektne aktivnosti. Korisnik ovog projekta je Grad Sinj, a partneri su HZZ – Regionalni ured Split, Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Sinj i Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“. Kroz projekt je zaposleno 30 žena pripadnica ciljne skupine koje pružaju socijalne usluge pomoći i njege na području Grada Sinja za najmanje 180 starijih i nemoćnih krajnjih korisnika. Ukupna vrijednost projekta i bespovratnih sredstava iznosi 1.470.000,00 HRK/195.102,53 EUR. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%), a rok provedbe je 8 mjeseci (07.prosinca 2022. – 07. kolovoza 2023.). Pozivamo zainteresiranu javnost da nam se pridruži na održavanju Uvodne konferencije projekta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Grada Sinja.

28.03.2023 - Uvodna konferencija Projekta „Zaželi dobro – faza III“

U ponedjeljak, 27. ožujka 2023. godine u Muzeju Cetinske krajine (zgrada Palacina) s početkom u 12 sati održana je Uvodna konferencija Projekta „Zaželi dobro – faza III“ kodnog broja UP.02.1.1.16.0482. Ukupna vrijednost projekta je 1.470.000,00 HRK/195.102,53 EUR. Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 1.470.000,00 HRK/195.102,53 EUR, a ista su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Razdoblje provedbe projekta je osam mjeseci, od 07.12.2022.g. do 07.08.2023.g. Korisnik ovog projekta je Grad Sinj, a partneri su HZZ – Regionalni ured Split, Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Sinj i Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“. Projekt je odobrilo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne dok je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije posredničko tijelo razine 2. Konferenciju je vodila voditeljica projekta Silvia Bandalo, a nazočnima se obratio i gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj. Uz zaposlene žene konferenciji su nazočile i savjetnica gradonačelnika i predsjednica LAG-a „Cetinska krajina“ Božena Romac te Ivana Žanko, voditeljica LAG-a „Cetinska krajina“. Na kraju konferencije upriličen je i prigodni catering. Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na teško dostupna, ruralna područja. Specifični cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. Ciljane skupine su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici. Ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada su: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice te pripadnice ostalih ranjivih skupina u nepovoljnom položaju. Pokazatelji projekta su nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene (30 pripadnica ciljne skupine) i krajnji korisnici uključeni u projektne aktivnosti (180 krajnjih korisnika -svaka žena vodi brigu o minimalno 6 korisnika). Projekt „Zaželi dobro – faza III“ sastoji se od dva elementa. Prvi element je Zapošljavanje žena pripadnica ciljne skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju što obuhvaća zapošljavanje 30 pripadnica ciljne skupine koje će prema 180 krajnjih korisnika svakodnevno pružati usluge pomoći u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoći u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, pomoći u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, pomoći pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika, pomoći u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo i pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Drugi element projekta naziva se Promidžba i vidljivost u kojemu će se korisnici i javnost upoznavati s projektom i projektnim aktivnostima kroz uvodnu i završnu konferenciju projekta, promotivne materijale i objave na internetskoj stranici. Projekt će osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Grada Sinja.

14.04.2023 - Podijeljeni paketi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za travanj

U sklopu Projekta „Zaželi dobro – faza III“ kodnog broja: UP.02.1.1.16.0482 dana 04.travnja 2023 godine održala se podjela paketa B kućanskih i osnovnih higijenskih Ciljane skupine su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem potrepština u Sinju za 180 krajnjih korisnika. Sadržaj paketa B: komplet za čišćenje, kanta sa cjedilom/ocjeđivačem, plosnati rasklopivi mop s navlakom, teleskopska drška, navlaka za mop i sobna metla komplet. Za vrijeme pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, krajnjim korisnicima će biti podijeljeno sveukupno 1.080 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, odnosno po 180 paketa mjesečno i jednokratno u travnju 180 paketa B.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Grada Sinja.28.04.2023 - Podijeljeni paketi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za travanj

U sklopu Projekta „Zaželi dobro – faza III“ kodnog broja: UP.02.1.1.16.0482 dana 26.travnja 2023 godine održala se podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u Sinju za 180 krajnjih korisnika za mjesec travanj. Paketi sadržavaju: tekući sapun, šampon za kosu, deterdžent za pranje rublja, toaletni papir, deterdžent za ručno pranje posuđa, kuhinjski ubrusi, spužvica za pranje posuđa, vreće za smeće, rukavice za domaćinstvo, univerzalno sredstvo za čišćenje i sredstvo za čišćenje i dezinfekciju sanitarija. Za vrijeme pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, krajnjim korisnicima će biti podijeljeno sveukupno 1.080 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, odnosno po 180 paketa mjesečno.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Grada Sinja.

22.05.2023 - Podijeljeni paketi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za svibanj

U sklopu Projekta „Zaželi dobro – faza III“ kodnog broja: UP.02.1.1.16.0482 dana 19.svibnja 2023 godine održala se podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u Sinju za 180 krajnjih korisnika za mjesec svibanj. Paketi sadržavaju: tekući sapun, šampon za kosu, deterdžent za pranje rublja, toaletni papir, deterdžent za ručno pranje posuđa, kuhinjski ubrusi, spužvica za pranje posuđa, vreće za smeće, rukavice za domaćinstvo, univerzalno sredstvo za čišćenje i sredstvo za čišćenje i dezinfekciju sanitarija. Za vrijeme pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, krajnjim korisnicima će biti podijeljeno sveukupno 1.080 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, odnosno po 180 paketa mjesečno.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Grada Sinja.

21.06.2023 - Podijeljeni paketi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za lipanj

U sklopu Projekta „Zaželi dobro – faza III“ kodnog broja: UP.02.1.1.16.0482 dana 21.lipnja 2023 godine održala se podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u Sinju za 180 krajnjih korisnika za mjesec lipanj. Paketi sadržavaju: tekući sapun, šampon za kosu, deterdžent za pranje rublja, toaletni papir, deterdžent za ručno pranje posuđa, kuhinjski ubrusi, spužvica za pranje posuđa, vreće za smeće, rukavice za domaćinstvo, univerzalno sredstvo za čišćenje i sredstvo za čišćenje i dezinfekciju sanitarija. Za vrijeme pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, krajnjim korisnicima će biti podijeljeno sveukupno 1.080 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, odnosno po 180 paketa mjesečno.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Grada Sinja.
22.07.2023 - Najava Završne konferencije Projekta „Zaželi dobro-faza III“

U utorak, 25.srpnja 2023 g. s početkom u 11 h u zgradi Palacina održava se završna konferencija Projekta „Zaželi dobro – faza III“ kodnog broja UP.02.1.1.16.0482. Na konferenciji će voditeljica projekta predstaviti elemente projekta, ciljeve, projektne aktivnosti i ostvarene rezultate. Korisnik ovog projekta je Grad Sinj, a partneri su HZZ – Regionalni ured Split, Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Sinj i Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“. Kroz projekt je zaposleno 30 žena pripadnica ciljne skupine koje pružaju socijalne usluge pomoći i njege na području Grada Sinja za najmanje 180 starijih i nemoćnih krajnjih korisnika. Ukupna vrijednost projekta i bespovratnih sredstava iznosi 1.470.000,00 HRK/195.102,53 EUR. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%), a rok provedbe je 8 mjeseci (07.prosinca 2022. – 07. kolovoza 2023.). Pozivamo zainteresiranu javnost da nam se pridruži na održavanju Završne konferencije projekta. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Grada Sinja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Grada Sinja.
Završna konferencija Projekta „Zaželi dobro – faza III“

U utorak, 25. srpnja 2023. godine u Muzeju Cetinske krajine (zgrada Palacina) s početkom u 11 sati održana je Završna konferencija Projekta „Zaželi dobro – faza III“ kodnog broja UP.02.1.1.16.0482. Ukupna vrijednost projekta je 1.470.000,00 HRK/195.102,53 EUR. Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 1.470.000,00 HRK/195.102,53 EUR, a ista su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Razdoblje provedbe projekta je osam mjeseci, od 07.12.2022.g. do 07.08.2023.g. Korisnik ovog projekta je Grad Sinj, a partneri su HZZ – Regionalni ured Split, Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Sinj i Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“. Projekt je odobrilo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne dok je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije posredničko tijelo razine 2. Konferenciju je vodila voditeljica projekta Silvia Bandalo koja je predstavila elemente projekta, ciljeve, projektne aktivnost, ostvarene rezultate i još jednom je naglasila da svi zajedno trebamo biti jako ponosni i zadovoljni što smo podijelili jedno posebno zajedničko iskustvo: „Starijima i nemoćnima vratili smo osmijeh na lice i uljepšali im živote barem nakratko, a to je velika promjena. To je predivna strana projekta Zaželi i vjerujemo da će u budućnosti toga biti puno više jer je to projekt koji je uistinu vrijedan provedbe,“ istaknula je voditeljica projekta. Nazočnima se obratio i gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj koji je ovom prilikom istaknuo pozitivne reakcije provedbe ovakvih projekata te je rekao da će se Grad Sinj i ubuduće svakako aplicirati na program Zaželi, zahvalio se ženama na dobro odrađenom poslu i naglasio potrebu za daljim pomaganjem starijima i osobama u potrebi. Konferenciji je nazočila je savjetnica gradonačelnika i predsjednica LAG-a „Cetinska krajina“ Božena Romac koja je istaknula važnu ulogu žena koje su pomagale starijim i nemoćnim osobama. Naglasila je niz vještina koje su žene kroz svoj rad morale usvojiti kako bi udovoljile zahtjevima krajnjih korisnika. Prenijela je fantastične povratne informacije s terena kao i oduševljenje korisnika ženama koje su pokazale iznimnu razinu brige, skrbi i empatije za osobe starije životne dobi. Rekla je kako vjeruje da će njihov rad i u budućnosti biti prepoznat i da će iskustvom na ovom projektu zasigurno moći konkurirati u sustavima izvaninstitucionalne pomoći i skrbi o starijim osobama. Nazočnima se emotivno obratila i zaposlenica Rajka Ljubičić koja je naglasila plemenitu prirodu ovog posla i ponosno istaknula da je u ovih šest mjeseci rada na projektu stekla još jednu obitelj. Na kraju konferencije upriličen je i prigodni catering. Kroz razdoblje od šest mjeseci u projektu je bilo zaposleno 30 teže zapošljivih žena pripadnica ciljane i ranjive skupine koje su se svakodnevno brinule o najmanje 180 krajnjih korisnika odnosno starijih i nemoćnih osoba tj. osoba u nepovoljnom položaju. Promidžbom projekta kroz uvodnu i završnu konferenciju, promotivne materijale i objave na internetskoj stranici, pripadnice ciljanih skupina, korisnici i javnost bili su upoznati sa projektom kroz cijelo vrijeme provedbe istoga. Projektom se potiče zapošljavanje žena pripadnica ciljnih i ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici te se podiže svijest o brizi za starijima i nemoćnima što povećava njihovu razinu kvalitete života.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Grada Sinja.
Podijeljeni paketi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za srpanj

U sklopu Projekta „Zaželi dobro – faza III“ kodnog broja: UP.02.1.1.16.0482 dana 26.srpnja 2023 godine održala se posljednja podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u Sinju za 180 krajnjih korisnika za mjesec srpanj. Paketi sadržavaju: tekući sapun, šampon za kosu, deterdžent za pranje rublja, toaletni papir, deterdžent za ručno pranje posuđa, kuhinjski ubrusi, spužvica za pranje posuđa, vreće za smeće, rukavice za domaćinstvo, univerzalno sredstvo za čišćenje i sredstvo za čišćenje i dezinfekciju sanitarija. Za vrijeme pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, krajnjim korisnicima će biti podijeljeno sveukupno 1.080 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, odnosno po 180 paketa mjesečno.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Grada Sinja.

Publikacije

Kontakt

Voditeljica projekta: Silvia Bandalo, mag.soc.

Više informacija o EU fondovima na: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Adresa

Dragašev prolaz 24,21230 Sinj

Kontakt telefon

021 708 609